जीवनविद्या मिशन आयोजित
५१ संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर माऊली पुण्यस्मरण सोहळा

दिनांक: १२, १३ व १४ जानेवारी २०१८
वेळ: सायं ५:०० ते ८:३० वा.

प्रबोधन
विषय : सुखी जीवनाचे गुपित.
प्रबोधक : मा. श्री. प्रल्हाद वामनराव पै.

स्थळ: गावजत्रा मैदान, अंकुशराव लांडगे सभागृह शेजारी, पुणे नाशिक हायवे लगत, भोसरी, पुणे.

ज्ञानेश्वर माऊली पुण्यस्मरण LIVE | Day 1

ज्ञानेश्वर माऊली पुण्यस्मरण LIVE | Day 2

ज्ञानेश्वर माऊली पुण्यस्मरण LIVE | Day 3


जीवनविद्या मिशन आयोजित
५१ संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर माऊली पुण्यस्मरण सोहळा

दिनांक: १२, १३ व १४ जानेवारी २०१८
वेळ: सायं ५:०० ते ८:३० वा.

प्रबोधन
विषय : सुखी जीवनाचे गुपित.
प्रबोधक : मा. श्री. प्रल्हाद वामनराव पै.

स्थळ: गावजत्रा मैदान, अंकुशराव लांडगे सभागृह शेजारी, पुणे नाशिक हायवे लगत, भोसरी, पुणे.

Watch Short Videos