जीवनविद्या मिशन आयोजित
‘भव्य समाजप्रबोधन महोत्सव, शिरोळ, जिल्हा: कोल्हापूर’

दिनांक: १७ व १८ मार्च २०१८.
वेळ: सायं ५:०० ते ९:००.

प्रबोधन
विषय : सोने करा आयुष्याचे.
प्रबोधक : मा. श्री. प्रल्हाद वामनराव पै.

सोने करा आयुष्याचे | Day 1 | LIVE from Kolhapur

सोने करा आयुष्याचे | Day 2 | LIVE from Kolhapur


जीवनविद्या मिशन आयोजित
‘भव्य समाजप्रबोधन महोत्सव, शिरोळ, जिल्हा: कोल्हापूर’

दिनांक: १७ व १८ मार्च २०१८.
वेळ: सायं ५:०० ते ९:००.

प्रबोधन
विषय : सोने करा आयुष्याचे.
प्रबोधक : मा. श्री. प्रल्हाद वामनराव पै.

Watch Short Videos