जीवनविद्या मिशन आयोजित

सदगुरू श्री वामनराव पै यांच्या धर्मपत्नी सौ. शारदा माईंच्या ९२व्या जन्मदिनानिमित्त जाहीर कार्यक्रम
|| माई महोत्सव ||

दिनांक: १६ एप्रिल, २०१८.
वेळ: सायं ५:०० ते ९:००.

“प्रेरणा सद्गुरूंची, माई माऊली सर्वांची”

स्थळ: श्री षण्मुखानंद चंद्रसेकरेंद्र सरस्वती ऑडिटोरीम, सायन.

“प्रेरणा सद्गुरूंची, माई माऊली सर्वांची”

सोने करा आयुष्याचे | Kolhapur

सोने करा आयुष्याचे | Kolhapur


जीवनविद्या मिशन आयोजित सदगुरू श्री वामनराव पै यांच्या धर्मपत्नी सौ. शारदा माईंच्या ९२व्या जन्मदिनानिमित्त जाहीर कार्यक्रम
|| माई महोत्सव ||

दिनांक: १६ एप्रिल, २०१८.
वेळ: सायं ५:०० ते ९:००.

“प्रेरणा सद्गुरूंची, माई माऊली सर्वांची”
स्थळ: श्री षण्मुखानंद चंद्रसेकरेंद्र सरस्वती ऑडिटोरीम, सायन.

Watch Short Videos