मातृतुल्य शारदा माईंच्या ९१ व्या वाढदिवसानिमित्त
भव्य ज्ञान प्रबोधन महोत्सव

दिनांक : १४, १५ व १६ एप्रिल २०१७
वेळ : सायं ५ ते ९
स्थळ : एस.आर.पी.एफ. चे भव्य मैदान, वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवे, एन.एच.८, जयकोच, जोगेश्वरी (पू), मुंबई

थेट प्रसारण – live.jeevanvidya.org

मातृतुल्य शारदा माईंच्या ९१ व्या वाढदिवसानिमित्त
भव्य ज्ञान प्रबोधन महोत्सव

दिनांक : १४, १५ व १६ एप्रिल २०१७
वेळ : सायं ५ ते ९
स्थळ : एस.आर.पी.एफ. चे भव्य मैदान, वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवे, एन.एच.८, जयकोच, जोगेश्वरी (पू), मुंबई

थेट प्रसारण – live.jeevanvidya.org

Watch Short Videos